Zakazy jazdy samochodów ciężarowych obowiązujące w Niemczech

Dla kierowców firm transportowych zakazy ruchu obowiązujące w niektórych krajach w poszczególnych godzinach mogą stanowić spore utrudnienie w pracy. Realizując transporty do państw europejskich każdorazowo jednak należy zweryfikować dopuszczalny czas jazdy: z jednej strony ze względu na bezpieczeństwo transportu i użytkowników ruchu, z drugiej także na kary finansowe, jakie mogą zostać nałożone w przypadku nie dostosowania się do regulacji.

Jakich samochodów dotyczy zakaz?

W Niemczech regulacje prawne dotyczą samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony. Przestrzegać muszą ich także kierowcy samochodów ciężarowych z przyczepami – w takiej sytuacji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Przedział czasowy

Czasem, w którym ustawodawca przewidział zakaz ruchu pojazdów ciężarowych wyżej wymienionych, są niedziele i święta, godziny pomiędzy 0:00 a 22:00. Zakaz obejmuje całą sieć dróg niemieckich. Ponadto istnieje szereg zakazów o zasięgu lokalnym bądź regionalnym, wprowadzanych okresowo w porach nocnych bądź w obrębie konkretnych dat. Kierowcy każdorazowo są o takim fakcie informowani poprzez dodatkowe znaki drogowe.

Dodatkowe zakazy ruchu dla przewozów specjalnych

Przez cały rok obowiązuje dodatkowy zakaz ruchu dla przewozów specjalnych, swoim zasięgiem obejmujący autostrady i ograniczony czasowo do weekendów. Obowiązuje zatem od piątku, od godziny 15:00, do poniedziałku, do godziny 9:00.

W okresie wakacyjnym natomiast, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, jak również w okresie od Wielkiego Czwartku do wtorku przypadającego po świętach Wielkanocy oraz w czasie Święta Zesłania Ducha Świętego (od piątku przed Świętem do wtorku przypadającego zaraz po nim) ruch tego typu pojazdów jest możliwy jedynie w porze nocnej, rozumianej jako przedział czasowy pomiędzy 22:00 a 6:00.

Strefy ekologiczne

Niektóre zakazy związane z poruszaniem się pojazdów ciężarowych związane są z istnieniem niemieckich stref ekologicznych. Przepisy regulujące te kwestie funkcjonują na terenie Niemiec od marca 2007 roku i zezwalają poszczególnym miastom bądź krajom związkowym na ustalanie specjalnych stref, w których zastosowanie znajdują szczególne środki ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza. Są to przede wszystkim ekrany ochronne stosowane w wybranych miejscach i zakazy ruchu dotyczące określonych typów pojazdów.

Strefy takie muszą być oznaczone stosownymi znakami drogowymi, oznaczone, oznaczone powinny być również same pojazdy. Oznaczenie aut rozumiane jest tutaj jako naklejenie na wewnętrznej stronie szyby przedniej naklejki ważnej na terenie wszystkich niemieckich miast.

Szczegółowa lista miast objętych zakazami oraz mapy stref dostępne są na stronie niemieckiego ministerstwa transportu.

Zakazy lokalne

Prócz planowanych stref ekologicznych niektóre miasta wprowadzają dodatkowe zakazy przejazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Obostrzenia te mają za zadanie zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń. Do miast takich zalicza się np. Monachium i Darmstadt.

Zakazy letnie

Niemiecki ustawodawca wprowadził także dodatkowe zakazy latem, nakazujące zaprzestać ruchu samochodów ciężarowych w soboty od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach 7:00 do 20:00. Zakazy te dotyczą konkretnych dróg oraz odcinków dróg, warto zatem przed wybraniem się w trasę w tym czasie dokładnie listę taką zweryfikować.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *