Tygodniowe limity czasu prowadzenia
pojazdów w UE

Czas pracy kierowców na terenie krajów Unii Europejskiej określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 (WE).

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 (WE) określony jest:

Dzienny czas prowadzenia pojazdu, który nie może przekroczyć 9 godzin.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56.

Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

Po prowadzeniu pojazdu cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut. Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut.

Kierowca musi korzystać z dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku z tym, że kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca ma do wykorzystania

  • dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku
  • jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający 24 godziny

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych.

W przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, regularny okres odpoczynku można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami ale może to trwać łącznie nie dłużej niż godzinę.

Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu.

Podsumowanie

Kierowca odpoczynek tygodniowy, który mu przysługuje może wykorzystać następująco:

jako regularny tygodniowy okres odpoczynku – i jest to odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin,

jako skrócony okres odpoczynku – odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można skrócić.

Natomiast jeśli chodzi o dłuższe okresy pracy, na przykład dwa tygodnie, to w każdym dwutygodniowym okresie aktywności kierowca powinien wykorzystać dwa pełne odpoczynki regularne, bądź co najmniej jeden odpoczynek regularny i jeden skrócony. Wszystkie zaległości za czas niewykorzystany kierowca musi wykorzystać raz w całości zanim upłynie trzeci tydzień.

W pojeździe można wykorzystać wyłącznie skrócony odpoczynek tygodniowy, ale musi być spełniony warunek, że pojazd posiada odpowiednie miejsce do spania. Natomiast pełne odpoczynki tygodniowe, te powyżej 45 godzin powinny być spędzane poza pojazdem.

Przykładowy tygodniowy rozkład czasu prowadzenia pojazdu:

Niedziela- przerwa tygodniowa

Poniedziałek- jazda 9 godzin

Wtorek- jazda 10 godzin

Środa- jazda 9 godzin

Czwartek- jazda 10 godzin

Piątek- jazda 9 godzin

Sobota- jazda 9 godzin

Niedziela- przerwa tygodniowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *