ViaTOLL. Charakterystyka polskiego
sytemu poboru opłat drogowych

W Polsce system elektroniczny poboru opłat, który obejmuje opłaty za przejazd drogami krajowymi, nosi nazwę viaTOLL. System dotyczy wybranych odcinków dróg i funkcjonuje od 1 lipca 2011 roku. Opłacie w tym systemie podlegają samochody (w tym zarówno jednostkowe pojazdy, jak i zespoły pojazdów samochodowych) o masie całkowitej powyżej 3,5 ton oraz autobusy. Pojazdy spoza tych kategorii mogą uiszczać opłaty jednorazowe …