Czy można posługiwać się
dwoma kartami kierowcy

Czym jest karta kierowcy? Zgodnie z art. 87 ustawy o transporcie drogowym kierowca, po uzyskaniu karty kierowcy, jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, natomiast, zgodnie z art. 14, 4 a) Rozporządzenia 3821/85 kierowca może posiadać tylko jedną kartę kierowcy i uprawniony jest do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy a ponadto nie …