Uszkodzona karta kierowcy, co dalej?

Karta kierowcy to dokument, który musi mieć przy sobie każda osoba, która wykonuje przewozy samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe, które mają na celu rejestrację czasu pracy, a także samego przebiegu jazdy. Elektroniczne karty do tachografów cyfrowych musi wydać każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, a podmiotem wydającym takie karty w naszym kraju jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Czy można posługiwać się
dwoma kartami kierowcy

Czym jest karta kierowcy? Zgodnie z art. 87 ustawy o transporcie drogowym kierowca, po uzyskaniu karty kierowcy, jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, natomiast, zgodnie z art. 14, 4 a) Rozporządzenia 3821/85 kierowca może posiadać tylko jedną kartę kierowcy i uprawniony jest do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy a ponadto nie …