Uszkodzona karta kierowcy, co dalej?

Karta kierowcy to dokument, który musi mieć przy sobie każda osoba, która wykonuje przewozy samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe, które mają na celu rejestrację czasu pracy, a także samego przebiegu jazdy. Elektroniczne karty do tachografów cyfrowych musi wydać każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, a podmiotem wydającym takie karty w naszym kraju jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.