Czas pracy, dyżur – dyspozycyjność,
dojazd do pracy, nadgodziny

W pracy każdego kierowcy niezwykle istotną sprawą jest zawsze przestrzeganie czasu pracy kierowcy. Jest on unormowany w każdym kraju odrębnymi przepisami i nie warto jest je łamać, ponieważ grożą za to całkiem wysokie kary. Często okazuje się, że patrole Inspekcji Transportu Drogowego wyrywkowo sprawdzają zapisy z tachografów i weryfikują, czy kierowca przestrzega swojego dobowego czasu pracy. Ważnym jest bowiem, aby …