Dla kierowców: jakie wynagrodzenie
za pracę w niedzielę?

Kierowca to niestety jeden z tych zawodów, które często nie mają możliwości wypoczynku w niedzielę, tak jak jest to w przypadku innych prac. Prawo pracy stoi w tym przypadku po stronie pracodawcy i stwarza możliwość zatrudniania kierowców w niedziele oraz święta.

Tachograf – co to takiego jest ?

To naprawdę niezwykły aparat pomiarowy zapisujący mnóstwo danych związanych z pracą kierowcy zawodowego. Rejestruje nie tylko chwilową prędkość danego pojazdu czy w jakim czasie została pokonana dana trasa. Odnotowuje również tak ważne informacje jak czas pracy czy odpoczynku kierowcy. To naprawdę bardzo ważna sprawa, choć brzmi to dziwnie. Przemęczony kierowca na drodze to potencjalny sprawca wypadku. Sprawa dotyczy przede wszystkim …

Czas pracy, dyżur – dyspozycyjność,
dojazd do pracy, nadgodziny

W pracy każdego kierowcy niezwykle istotną sprawą jest zawsze przestrzeganie czasu pracy kierowcy. Jest on unormowany w każdym kraju odrębnymi przepisami i nie warto jest je łamać, ponieważ grożą za to całkiem wysokie kary. Często okazuje się, że patrole Inspekcji Transportu Drogowego wyrywkowo sprawdzają zapisy z tachografów i weryfikują, czy kierowca przestrzega swojego dobowego czasu pracy. Ważnym jest bowiem, aby …