Ceny paliw w Rosji

Każdy biznes wiąże się z ponoszeniem kosztów związanych z jego prowadzeniem. W branży transportowej kluczową rolę odgrywają wydatki związane z eksploatacją samochodów i wynagrodzeniami pracowników. Bez wątpienia jednak jedną z najważniejszych pozycji na liście kosztów prowadzenia swoich interesów przez transportowców jest zakup paliwa. Próbą zminimalizowania tych niezbędnych przecież wydatków jest takie zaprogramowanie