Psychotesty dla kierowców

Badania psychologiczne przechodzą kierowcy niemal każdej kategorii. Dotyczy to bowiem zarówno wszystkich kandydatów na kierowców jako takich, jak i kierowców wszystkich typów samochodów, kierowców samochodów uprzywilejowanych, kierowców sportowych oraz kierowców specjalnego typu pojazdów (takich jak tramwaje). Badania psychologiczne obowiązują również tych, którzy zostali na te badania skierowani przez policję. Oczywiście zależnie od tego, w jakim celu i z jakich powodów przeprowadza się badania, mogą one się od siebie mniej lub bardziej różnić. Celem tych badań jest oczywiście zasadniczo zadbanie o jak największe bezpieczeństwo na drodze.

Psychologiczne testy dla kierowców zawodowych

Szczególnego typu badania dotyczą kierowców zawodowych. W tym wypadku ustawodawca ustalił szczegółowe wytyczne, pod jakim kątem powinna być przebadana osoba starająca się o pracę w zawodzie kierowcy. Dlatego sprawdza się, czy nie istnieją żadne przeciwwskazania, by konkretna osoba wykonywała ten zawód. Kierowca bowiem siłą rzeczy ma wpływ na bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Z tego samego powodu badania się powtarza cyklicznie. Standardowo każdy kierowca przechodzi je co 5 lat. Natomiast osoby po 60 roku życia muszą analogiczne testy przechodzić jeszcze częściej, bo co 30 miesięcy.

Jakie badania musi przejść przyszły kierowca zawodowy

Testy psychologiczne dla kierowców nie zawsze mają ten sam zakres. Tak jak i w innych zawodach, przy tym badaniu bierze się pod uwagę szczególne warunki pracy konkretnego kierowcy. Chodzi o uwzględnienie na przykład szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla życia warunków. Należy zaznaczyć także, że badania psychologiczne to jedynie element szeregu badań, które powinien przejść kierowca. Zalicza się do nich także badania okulistyczne oraz neurologiczne.

Na czym polegają testy psychologiczne

Badania kierowców zawodowych sprawdzają, czy mają oni wystarczającą koncentrację, zwłaszcza w szczególnych warunkach, w tym pod presją czasu, czy mają podzielność uwagi oraz umieją ją swobodnie przerzucać. Szczególnie istotna jest ocena zdolności psychomotorycznych kandydatów. Związane są one – najprościej rzecz ujmując – z zależnościami między percepcją, przeżyciami, ruchami oraz działaniem. Na to, jakie decyzje i w jakim czasie człowiek podejmuje, ma wpływ wiele czynników, w tym emocjonalność, umiejętności koncentracji oraz indywidualne cechy osobowościowe. Oczywiście w badaniach tych ogromne znaczenie ma ocena percepcji, w tym w szczególnych warunkach. Sprawdza się także umiejętności związane ze stopniem rozwoju inteligencji. A także sprawdza się testy na sprawność manualną, szybkość reakcji i jej prawidłowość.

Przygotowanie do testów

Do większości testów można się przygotować. Nie chodzi o zafałszowanie wyników, a raczej o mniejszy stres związany z ich przejściem. Im więcej będzie się wiedzieć o tym, na czym polegają – tym lepiej wyeliminuje się element zaskoczenia oraz przy okazji – można pozbyć się niepotrzebnego stresu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *