Kary ITD, jak ich uniknąć?

Kary ITD to inaczej kary wydawana przez Inspektorat Transportu Drogowego za naruszenie przepisów dotyczących ustawy o transporcie drogowym. Co roku urzędnicy Głównego Inspektoratu poddają kontroli około 2000 firm, z czego na 70% z nich zostaje nałożona kara pieniężna.

Główne powody nałożenia kar przez ITD

Czterema najczęstszymi powodami, dla których firmy transportowe obciążone zostają karą pieniężną są:

l    nieprawidłowe korzystanie z urządzeń rejestrujących
l    niestosowanie się przez kierowców do przepisów drogowych
l    unikanie obowiązkowych przerw
l    nieposiadanie licencji i zaświadczeń do prowadzenia pojazdu

Jakie problemy dotykają firmy transportowe?

Jedną z czołowych trudności, z jakimi borykają się firmy transportowe jest kwestia rozliczania godzin pracy wykonanej przez kierowcę. Bierze się to z faktu, że kierowca może być rozliczany przez pracodawcę w trzech systemach (system zadaniowy, podstawowy oraz równoważny), a do tego inny schemat przypada rozliczeniom za godziny nocne i dzienne.

Do tego dochodzi jeszcze fakt, że kierowca musi kontrolować ilość odpoczynków, okres jazdy za dnia, tygodniowy czas jazdy etc… zbiera się tego naprawdę dużo i nie zawsze istnieje możliwość dokładnego pilnowania wszystkich tych wytycznych.

Kolejnymi sprawami problematycznymi są jeszcze: czas jazdy samemu i w załodze, czas naliczany podczas pobytu pojazdu na promie i okres jazdy ciągłej. Zarówno pracodawca jak i kierowca muszą być świadomi owych czynników i nieustannie mieć je pod kontrolą (zwłaszcza, że w przypadku kar, większą kwotą obciąża się pracodawcę niż prawnika).

Dokumentacja, czyli kolejny powód by dostać karę ITD

Zestawiwszy se sobą wysokość kar przewidzianych przez ITD dla kierowców i ich pracodawców,szybko zauważymy, że rozbieżność między nimi jest bardzo duża. Na przykład za nieokazanie dokumentu wymaganego do uprawiania transportu drogowego kara dla kierowcy wynosi 500zł, natomiast pracodawca za to, że nie udostępnił dokumentu pracownikowi dostanie karę 2000zł.

Jak uniknąć kar ITD

Żeby nie narażać się na niepotrzebne koszty związane z płaceniem grzywien, po pierwsze musimy dopilnować, czy działalność, którą prowadzimy mieści się w wachlarzu przepisów dyktowanych przez:

l    Ustawę o Transporcie Drogowym
l    Umowę AETR
l    Wytyczne ITD
l    Ustawę o drogach publicznych
l    Ustawę o tachografach cyfrowych
l    Dyrektywę 2002/15/WE i 2006/22/WE
l    Rozporządzenie Ministra Transportu
l    Ustawę o Czasie Pracy Kierowców

Samemu czy z pomocą?

Dopilnowanie żeby nas biznes zgadzał się z tymi wszystkimi ustawami może być bardzo trudne i czasochłonne, zwłaszcza kiedy nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa. W takim przypadku możemy zdecydować się na pomoc ze strony profesjonalnych firm zajmujących się wspomaganiem firm prowadzących usługi w dziedzinie transporty drogowego. Specjaliści z takiej firmy pomogą nam odnaleźć nieścisłości w czasie pracy kierowców, podpowiedzą w jaki sposób nie zostać obciążonym karą za wykroczenie spowodowane w okolicznościach nieprzewidywalnych, przeszkolą naszych kierowców, a w razie nałożenia kary ITD, pomogą nam napisać skuteczne odwołanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *