Czas pracy, dyżur – dyspozycyjność,
dojazd do pracy, nadgodziny

W pracy każdego kierowcy niezwykle istotną sprawą jest zawsze przestrzeganie czasu pracy kierowcy. Jest on unormowany w każdym kraju odrębnymi przepisami i nie warto jest je łamać, ponieważ grożą za to całkiem wysokie kary. Często okazuje się, że patrole Inspekcji Transportu Drogowego wyrywkowo sprawdzają zapisy z tachografów i weryfikują, czy kierowca przestrzega swojego dobowego czasu pracy. Ważnym jest bowiem, aby kierowca stosował się do norm dotyczących przerw i minimalnego odpoczynku dobowego. Tylko wypoczęty i w pełni sprawny umysłowo i fizycznie kierowca może prowadzić pojazd w sposób bezpieczny.

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy w ciągu jednego dnia nie powinien przekraczać normy wynoszącej dziewięć godzin. Jednakże, dwa razy w tygodniu można kierowcy zlecić czas pracy wynoszący maksymalnie dziesięć godzin. Należy jednak zauważyć, że w ciągu jednego tygodnia czas pracy danego kierowcy nie może przekroczyć ilości pięćdziesięciu sześciu godzin. Ponadto, w ciągu dwóch tygodni pod rząd, kierowca nie może przepracować więcej niż dziewięćdziesiąt godzin. Każdorazowo, po przejechaniu bez przerwy czterech i pół godziny, kierowca jest zobowiązany do wykorzystania czterdziestopięciominutowej przerwy. Może on jednak taką przerwę podzielić sobie na dwie części. Pierwsza przerwa powinna w takim wypadku zająć około pół godziny, druga zaś piętnaście minut. Wielu kierowców wybiera tę właśnie formę. Preferują oni robić sobie odpoczynek częściej, a krócej.

Należy pamiętać o tym, że samo pojęcie czasu pracy kierowcy, jest znacznie szersze od samego faktu prowadzenia jakiegoś pojazdu. Poza tym, wlicza się w to również przygotowanie pojazdu do drogi, jego sprzątnięcie, a także załadunek towaru. Niekiedy kierowca zmuszony jest również do oczekiwania na możliwość wyruszenia i jest uziemiony w danym miejscu. Pozostaje on jednak w pełnej dyspozycji dla swojego szefa i jest gotowy do jazdy, wykonuje więc również pracę.

Dyżur w pracy kierowcy

W trakcie pracy kierowcy, można również wyróżnić dwie formy dyżuru, kiedy to kierowca pozostaje do dyspozycji swojego pracodawcy. Pierwsza z nich, płatna jest w stu procentach. Kierowca dyżuruje w takiej formie, kiedy poza ustalonymi godzinami pracy, pozostaje w pełnej dyspozycyjności i jest gotowy do jazdy. Druga forma dyżuru, jest nieco mniej płatna, ponieważ pracodawca zwyczajowo wypłaca za ten czas pięćdziesiąt procent godzinowego wynagrodzenia. Taki dyżur kierowca pełni, kiedy na przykład wykorzystuje swoją obowiązkową czterdziestopięciominutową przerwę po przejechaniu czterech i pół godziny. Poza tym, jest on również na takim dyżurze, kiedy prowadzi pojazd na zmianę z innym kierowcom i znajduje się w czasie swojego odpoczynku. Jest on jednak w  pełnej gotowości i można mu powierzyć prowadzenie pojazdu w każdej chwili.
W zawodzie kierowcy, niezwykle istotna jest dyspozycyjność. Również czas, w którym kierowca przebywa na przykład we własnym domu, ale nadal jest w gotowości do prowadzenia pojazdu w każdej chwili, również nazywa się dyżurem. Warto zauważyć, że dobowego odpoczynku nie zalicza się kierowcy jako jego formy dyżuru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *