Certyfikat kompetencji zawodowych

Praca zawodowego kierowcy nie jest łatwa. Wymaga dużych umiejętności praktycznych. Osoba ubiegająca się o taki zawód musi być spokojna, spostrzegawcza, cierpliwa, posiadać musi odpowiednie kwalifikacje i kompetencje jeśli chodzi o jazdę samochodem ciężarowym. Takie umiejętności może dodatkowo nabyć podczas nauki np. w symulatorze ciężarówki.
Bardzo ważnym czynnikiem jest również wiedza teoretyczna. Gdy już ją zdobędziemy, wymagane są odpowiednie dokumenty i certyfikaty, które uprawnią nas do wykonywania zawodu.

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument a zarazem licencja niezbędna do uzyskania zawodu przewoźnika drogowego w transporcie rzeczy i osób. Pozwala również zdobyć wiedzę, która jest niezbędna w późniejszej praktyce gospodarczej.
[i]“Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. (…) Warunkiem pracy w zawodzie przewoźnik, spedytor jest posiadanie licencji, którą wydaje w międzynarodowym przewozie osób lub rzeczy Minister Infrastruktury, w przewozach krajowych Starostwa Powiatowe.”[/i]

Jak przygotować się do uzyskania certyfikatu

Do egzaminu można przygotować się za pomocą dwóch metod:

1) Metoda tradycyjna
Szkolenie trwa 5 dni, jest stacjonarne. Uczestnik szkolenia bowiem wybiera miasto, w którym chce zdać egzamin z listy przedstawionej przez Instytut Transportu Samochodowego. Ma do dyspozycji pełne wsparcie Instytutu i w każdej chwili może uzyskać pomoc, jeśli takowej potrzebuje. Szkolenie obejmuje takie tematy jak m. in.: prawo podatkowe, prawo socjalne, prawo handlowe oraz prawo cywilne. Porusza też kwestie bezpieczeństwa drogowego, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Omawiane są również zagadnienia dotyczące norm technicznych i technicznych aspektów działalności.
Cena szkolenia to około 600- 1500 PLN (w zależności od danej instytucji).

2) Metoda e-learningowa
Sposób przygotowania się do egzaminu CPC przy pomocy platformy internetowej, która jest udostępniona 30 dni przed późniejszym egzaminem. Ponadto uczestnik ma też możliwość skorzystania dwa razy z zajęć stacjonarnych. Koszt e-szkolenia to 400-1600 PLN (w zależności od platformy)

Jak wygląda egzamin?
Egzamin składa się z testu oraz zadań egzaminacyjnych. Uczestnik w pierwszej części ma do rozwiązania 64 zadania wielokrotnego wyboru w ciągu 120 minut. Natomiast zadania egzaminacyjne dzielą się na dwa etapy, gdzie w każdym etapie potencjalny kierowca musi rozwiązać po dwa zadania również w ciągu 120 minut.

Jaki jest koszt uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?
Poza kwotą, którą zainwestujemy w szkolenie, musimy zapłacić 800 PLN, gdzie sam egzamin kosztuje 500 PLN, a wydanie certyfikatu 300 PLN.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego lub stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *