Psychotesty dla kierowców

Badania psychologiczne przechodzą kierowcy niemal każdej kategorii. Dotyczy to bowiem zarówno wszystkich kandydatów na kierowców jako takich, jak i kierowców wszystkich typów samochodów, kierowców samochodów uprzywilejowanych, kierowców sportowych oraz kierowców specjalnego typu pojazdów (takich jak tramwaje). Badania psychologiczne obowiązują również tych, którzy zostali na te badania skierowani przez policję. Oczywiście zależnie od tego, w jakim celu i z jakich powodów …