Czas pracy, dyżur – dyspozycyjność,
dojazd do pracy, nadgodziny

W pracy każdego kierowcy niezwykle istotną sprawą jest zawsze przestrzeganie czasu pracy kierowcy. Jest on unormowany w każdym kraju odrębnymi przepisami i nie warto jest je łamać, ponieważ grożą za to całkiem wysokie kary. Często okazuje się, że patrole Inspekcji Transportu Drogowego wyrywkowo sprawdzają zapisy z tachografów i weryfikują, czy kierowca przestrzega swojego dobowego czasu pracy. Ważnym jest bowiem, aby …

Giełda ładunków

Giełdy transportowe umożliwiają szybkie znalezienie intratnego zlecenia, dlatego cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród potencjalnych konsumentów. Warto choć raz odwiedzić portal zajmujący się prezentowaniem ogłoszeń dotyczących wolnych ładunków lub wolnych pojazdów. Należy zaznaczyć, że większość tego typu giełd działa na wielu płaszczyznach, udostępniając propozycje z różnego zakresu. Co za tym idzie, każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie – niezależnie …